Np. 24.06.2024
Np. 24.06.2024
Data rozpoczęcia Nazwa postępowania Data zakończeniasortuj malejąco
04.12.2013 Dostawa materiałów eksploatacyjnych – tonerów i tuszy do drukarek, faksów i kserokopiarek na potrzeby Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego w Lublinie. 11.12.2013
26.11.2013 Dostawa sprzętu komputerowego i oprogramowania na potrzeby Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego w Lublinie. 20.12.2013
09.12.2013 Dostawa licencji oprogramowania dla Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego w Lublinie 20.12.2013
19.11.2013 Usługi telefonii stacjonarnej świadczone na rzecz Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego w Lublinie oraz delegatur 24.12.2013
22.11.2013 Świadczenie usługi outsourcingowej zapewniającej kompletną infrastrukturę sprzętowo – programową dla potrzeb przetwarzania systemu informatycznego „Wojewódzki Zbiór Meldunkowy”. 10.01.2014
06.03.2014 Wykonanie dostosowania budynku Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego w Lublinie przy ul. Lubomelskiej 1-3 do wymagań ppoż. - Etap I 04.04.2014
05.05.2014 Wykonanie dostosowania budynku Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego w Lublinie przy ul. Lubomelskiej 1-3 do wymagań ppoż. – Etap I. 11.06.2014
20.05.2014 Wykonanie przebudowy budynku administracyjno – biurowego Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego w Lublinie przy ul. Czechowskiej 15, etap II – zadanie 1 Termorenowacja budynku 12.06.2014
27.08.2014 Dostawa zestawu wirtualizacyjnego na potrzeby Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego w Lublinie. 13.10.2014
16.10.2014 Dostawa sprzętu komputerowego, sprzętu drukującego i skanującego, modułów, podzespołów oraz akcesoriów komputerowych na potrzeby Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego w Lublinie 17.11.2014

Strony

Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pod względem formalnym prowadzone są przez:

Lubelski Urząd Wojewódzki w Lublinie

Biuro Informatyki i Obsługi Urzędu, stanowisko do spraw zamówień publicznych:
tel. (0-81) 742 45 35
faks (0-81) 742 45 35
20-914 Lublin, ul. Spokojna 4,
pok. 66

Sekretariat Biura:
tel. (0-81) 742 45 71
faks (0-81) 742 45 73
20-914 Lublin, ul. Spokojna 4,
pok. 60