UWAGA: Informujemy, że od dnia 4.11.2013 funkcjonuje nowa strona postępowań o udzielenie zamówienia publicznego Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego w Lublinie. Adres nowej strony to:

http://zampub.lublin.uw.gov.pl

 

Strona główna

postępowań o udzielenie zamówienia publicznego
zgodnie z ustawą prawo zamówień publicznych

w Lubelskim Urzędzie Wojewódzkim w Lublinie 

 

Strona główna Urzędu

Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu

 

e-mail: zampub@lublin.uw.gov.pl

 

 

  Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pod względem formalnym prowadzone są przez:

Lubelski Urząd Wojewódzki w Lublinie

Biuro Obsługi Urzędu

Oddział logistyki i zamówień publicznych:

tel.     0-81 742 45 35

20-914 Lublin, ul. Spokojna 4, pok. 55, 56

Sekretariat Biura:

tel.     0-81 742 45 71

faks   0-81 742 45 35

20-914 Lublin, ul. Spokojna 4, pok. 60.

 

Lp.

Nazwa postępowania

Data

rozpoczęcia

Data

Zakończenia

Biuletyn Urzędu Zamówień

Publicznych

 

Uwagi

156.

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę i montaż mebli biurowych dla LUW w Lublinie.

dokumentacja

17-10-2013 r.

20-11-2013 r.

Ogłoszenie z dnia 20-11-2013 r.

o udzieleniu zamówienia

 

155.

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie systemu SAP w budynku LUW przy ul. Spokojnej 4.

dokumentacja

16-10-2013 r.

28-11-2013 r.

Ogłoszenie z dnia 28-11-2013 r.

o udzieleniu zamówienia

 

154.

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie wymiany okien w budynku Delegatury Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego przy Pl. Niepodległości 1 w Chełmie.

dokumentacja

9-10-2013 r.

18-11-2013 r.

Ogłoszenie z dnia 18-11-2013 r.

o udzieleniu zamówienia

 

153.

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na usługi dozoru i ochrony fizycznej obiektów będących w trwałym zarządzie Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego w Lublinie, prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego.

dokumentacja

8-10-2013 r.

9-12-2013 r.

Ogłoszenie z dnia 9-12-2013 r.

o udzieleniu zamówienia

 

152.

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę wraz z montażem mebli biurowych dla Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego w Lublinie

dokumentacja

4-10-2013 r.

 

Ogłoszenie z dnia 4-10-2013 r.

o zamówieniu

 

Informacja o modyfikacji treści SIWZ

 

Wyjaśnienie treści SIWZ

 

Informacja o unieważnieniu postępowania

 

151.

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym na potrzeby Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego w Lublinie oraz Delegatur, prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego.

dokumentacja

16-08-2013 r.

30-10-2013 r.

Ogłoszenie z dnia 30-10-2013 r.

o udzieleniu zamówienia

 

150.

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie kompletnej dokumentacji projektowo-kosztorysowej oraz wykonawstwo robót zadania, p.n.: Rozbudowa Centrum Powiadamiania Ratunkowego (CPR) w budynku Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Lublinie przy ul. Szczerbowskiego 6 dla funkcjonowania Wojewódzkiego Centrum Powiadamiania Ratunkowego w Lublinie (WCPR).

dokumentacja

30-07-2013 r.

22-08-2013 r.

Ogłoszenie z dnia 22-08-2013 r.

o udzieleniu zamówienia

 

 

 

 

Informacja o wyborze oferty

149.

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie kompletnej dokumentacji projektowo-kosztorysowej, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót oraz informacji bezpieczeństwa i ochrony zdrowia dla zadania p.n.: Przebudowa budynku Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego w Lublinie przy ul. Lubomelskiej 1-3, w celu dostosowania go do aktualnych wymagań ppoż

dokumentacja

26-07-2013 r.

04-09-2013 r.

Ogłoszenie z dnia 4-09-2013 r.

o udzieleniu zamówienia

 

148.

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę wraz z wdrożeniem systemu informatycznego do rozliczania mandatów karnych w Lubelskim Urzędzie Wojewódzkim w Lublinie.

dokumentacja

16-07-2013 r.

04.09.2013 r.

Ogłoszenie z dnia 4-09-2013 r.

o udzieleniu zamówienia

 

147.

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego wykonanie kompletnej dokumentacji projektowo-kosztorysowej, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót oraz informacji bezpieczeństwa i ochrony zdrowia dla zadania p.n.: „Przebudowa budynku Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego w Lublinie przy ul. Lubomelskiej 1-3, w celu dostosowania go do aktualnych wymagań ppoż.”

dokumentacja

4-07-2013 r.

23-07-2013 r.

Ogłoszenie z dnia 4-07-2013 r.

o zamówieniu

 

 

Wyjaśnienie SIWZ

 

Informacja o unieważnieniu

postępowania

146.

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę sprzętu komputerowego i oprogramowania na potrzeby Wydziału Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców LUW w Lublinie przy ul. Spokojnej 4.

dokumentacja

28-05-2013 r.

28-06-2013 r.

Ogłoszenie z dnia 28-06-2013 r.

o udzieleniu zamówienia

 

145.

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę materiałów biurowych oraz tonerów do drukarek i urządzeń wielofunkcyjnych dla Wydziału Finansów i Certyfikacji - Instytucji Pośredniczącej w Certyfikacji w 2013 roku.

dokumentacja

22-05-2013 r.

27-06-2013 r.

Ogłoszenie z dnia 27-06-2013 r.

o udzieleniu zamówienia

 

144.

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego

na wykonanie przebudowy budynku Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego w Lublinie przy ul. Spokojnej 4 w celu dostosowania go do aktualnych wymagań ppoż. wraz

z wykonaniem dodatkowego przyłącza wodociągowego z układem pomiarowym do zasilania instalacji ppoż. – Etap II, prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego(2).

 

dokumentacja

17-05-2013 r.

18-06-2013 r.

Ogłoszenie z dnia 18-06-2013 r.

o udzieleniu zamówienia

 

143.

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę sprzętu komputerowego i oprogramowania na potrzeby Wydziału Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców LUW w Lublinie przy ul. Spokojnej 4.

dokumentacja

14-05-2013 r.

28-05-2013 r.

Ogłoszenie z dnia 14-05-2013 r.

o zamówieniu

SIWZ - aktualna wersja

 

 

Informacja o unieważnieniu

postępowania

142.

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę i wdrożenie systemu kolejkowania dla klientów Oddziału ds. Cudzoziemców Wydziału Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców LUW w Lublinie przy ul. Spokojnej 4.

dokumentacja

23-04-2013 r.

17-05-2013 r.

Ogłoszenie z dnia 17-05-2013 r.

o udzieleniu zamówienia

 

141.

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na świadczenie usług szerokopasmowego dostępu do sieci Internet na potrzeby Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego w Lublinie oraz Delegatur w Białej Podlaskiej, Chełmie i Zamościu.

dokumentacja

18-04-2013 r.

17-06-2013 r.

Ogłoszenie z dnia

17-06-2013 r. o udzieleniu zamówienia

 

140.

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie przebudowy budynku Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego w Lublinie przy ul .Spokojnej 4 w celu dostosowania go do aktualnych wymagań ppoż. wraz z wykonaniem dodatkowego przyłącza wodociągowego z układem pomiarowym do zasilania instalacji ppoż. -

Etap II - Wykonanie dodatkowego przyłącza wodociągowego wraz z przebudową istniejącego układu pomiarowego oraz wykonanie instalacji wodociągowej do zasilania hydrantów ppoż.

dokumentacja

12-04-2013 r.

7-05-2013 r.

Ogłoszenie z dnia

12-04-2013 r. o zamówieniu

Informacja o unieważnieniu postępowania

139.

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie sieci strukturalnej i telefonicznej z CCTV w budynkach Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego w Lublinie przy ul. Spokojnej 4 i Lubomelskiej 1-3, prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego.

dokumentacja

28-02-2013 r.

30-04-2013 r.

Ogłoszenie z dnia 30-04-2013 r.

o udzieleniu zamówienia

 

138.

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę bonów towarowych dla Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego w Lublinie

dokumentacja

21-01-2013 r.

27-03-2013 r.

Ogłoszenie z dnia

27-03-2013 r.

o udzieleniu zamówienia

 

137.

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę materiałów eksploatacyjnych - tonerów i tuszy do drukarek, faksów i kserokopiarek na potrzeby Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego w Lublinie na 2013 rok.

dokumentacja

11-01-2013 r.

11-02-2013 r.

Ogłoszenie z dnia

11-02-2013 r.

 o udzieleniu zamówienia

 

136.

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na  usługi telefonii stacjonarnej świadczone na rzecz Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego w Lublinie oraz delegatur (III), prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego.

dokumentacja

9-01-2013 r.

18-02-2013 r.

Ogłoszenie z dnia

18-02-2013 r.

o udzieleniu zamówienia

 

135.

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na świadczenie usługi outsourcingowej zapewniającej kompletną infrastrukturę sprzętowo - programową dla potrzeb przetwarzania systemu informatycznego Wojewódzki Zbiór Meldunkowy.

dokumentacja

19-12-2012 r.

25-01-2013 r.

Ogłoszenie z dnia

25-01-2013 r. o udzieleniu zamówienia 

 

134.

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę sprzętu komputerowego i wyposażenia sieciowego na potrzeby Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego w Lublinie

dokumentacja

22-11-2012 r.

19-12-2012 r.

Ogłoszenie z dnia

19-12-2012 r.

o udzieleniu zamówienia

 

133.

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na usługi telefonii stacjonarnej świadczone na rzecz Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego w Lublinie oraz delegatur (II), prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego.

dokumentacja

22-11-2012 r.

6-12-2012 r.

Ogłoszenie z dnia 22-11-2012 r. o zamówieniu

Informacja dot. wyjaśnienia treści SIWZ

 

Informacja o unieważnieniu postępowania

132.

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na publikację ogłoszeń prasowych na stronach ogłoszeniowych na potrzeby Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego w Lublinie.

dokumentacja

9-11-2012 r.

4-12-2012 r.

Ogłoszenie z dnia 4-12-2012 r. o udzieleniu zamówienia

 

131.

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na usługi telefonii stacjonarnej świadczone na rzecz Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego w Lublinie oraz delegatur, prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego.

dokumentacja

8-11-2012 r.

21-11-2012 r.

Ogłoszenie z dnia 8-11-2012 r.

o zamówieniu

Aktualny formularz ofertowy

zał. nr 2

 

Informacja dot. wyjaśnienia treści SIWZ

 

Informacja o unieważnieniu postępowania

 

130.

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie układu zaopatrzenia w wodę zestawu podnoszenia ciśnienia w instalacji ppoż w budynku Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego w Lublinie przy ul. Lubomelskiej 1-3

dokumentacja

6-11-2012 r.

5-12-2012 r.

Ogłoszenie z dnia 5-12-2012 r.

o udzieleniu zamówienia

 

129.

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę serwera wraz z rozbudową zestawu wirtualizacyjnego II na potrzeby Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego w Lublinie, prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego.

dokumentacja

31-10-2012 r.

22-11-2012 r.

Ogłoszenie z dnia 22-11-2012 r.

o udzieleniu zamówienia

 

128.

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie sieci strukturalnej i telefonicznej z CCTV w budynkach Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego w Lublinie przy ul. Spokojnej 4 i Lubomelskiej 1-3, prowadzone w trybie

przetargu nieograniczonego.

dokumentacja

30-10-2012 r.

29-11-2012 r.

Ogłoszenie z dnia 30-10-2012 r.

o zamówieniu

Informacja dot. wyjaśnienia treści SIWZ

 

 

Informacja o unieważnieniu postępowania

127.

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę i wdrożenie systemu kolejkowania dla klientów Oddziału ds. Paszportów Wydziału Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców LUW w Lublinie przy ul. Północnej 3.

dokumentacja

26-10-2012 r

28-11-2012 r.

Ogłoszenie z dnia 28-11-2012 r. o udzieleniu zamówienia

 

126.

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie przebudowy budynku Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego w Lublinie przy ul. Spokojnej 4 w celu dostosowania do aktualnych wymagań p.poż wraz z wykonaniem dodatkowego przyłącza wodociągowego z układem pomiarowym do zasilania instalacji p.poż - Etap I.

dokumentacja

25-10-2012 r.

19-11-2012 r.

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

 

125.

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie układu zaopatrzenia w wodę zestawu podnoszenia ciśnienia w instalacji p.poż w budynku Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego w Lublinie przy ul. Lubomelskiej 1-3

dokumentacja

16-10-2012 r.

 

Ogłoszenie z dnia 16-10-2012 r.

o zamówieniu

Informacja o unieważnieniu postepowania

124.

Postępowanie (II) o udzielenie zamówienia publicznego na usługi dozoru i ochrony fizycznej obiektów Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego w Lublinie, prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego.

dokumentacja

15-10-2012 r.

28-11-2012 r.

Ogłoszenie z dnia 28-11-2012 r

o udzieleniu zamówienia

 

123.

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę bonów towarowych dla Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego w Lublinie.

dokumentacja

3-10-2012 r.

7-12-2012 r.

Ogłoszenie z dnia 7-12-2012 r. o udzieleniu zamówienia

 

122.

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na usługi dozoru i ochrony fizycznej obiektów Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego w Lublinie, prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego.

dokumentacja

24-09-2012 r.

5-10-2012 r. 

Ogłoszenie z dnia

24-09-2012 r.

o zamówieniu 

 

 

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia

 

 

 

Informacja dot. wyjaśnienia treści SIWZ

 

Aktualny formularz ofertowy zał. nr 1 

 

Aktualny opis przedmiotu zamowienia zal nr 2

 

Aktualna SIWZ

 

Aktualny wzor umowy zal nr 4

 

Aktualny formularz ofertowy zal nr 1

 

Informacja dot. wyjasnienia tresci SIWZ II

 

Informacja o unieważnieniu

postępowania

 

121.

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na doposażenie w urządzenia komputerowe systemu teleinformatycznego Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego w Lublinie, prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego.

dokumentacja

17-09-2012 r.

22-11-2012 r. 

Ogłoszenie z dnia 29-10-2012 r.

 udzieleniu zamówienia

 

Ogłoszenie z dnia 22-11-2012

o udzieleniu zamówienia

 

120.

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę oprogramowania biurowego i systemowego(II) na potrzeby Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego w Lublinie, prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego.

dokumentacja

17-09-2012 r.

11-10-2012 r. 

Ogłoszenie z dnia

11-10-2012 r.

o udzieleniu zamówienia

 

119.

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę i uruchomienie zestawu wirtualizacyjnego na potrzeby Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego w Lublinie, prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego.

dokumentacja

17-09-2012 r.

17-10-2012 r. 

Ogłoszenie z dnia

17-10-2012 r.o udzieleniu zamówienia

 

118.

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na zakup energii elektrycznej z sieci elektroenergetycznej dla obiektów Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego w Lublinie, prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego.

dokumentacja

11-09-2012 r.

28-11-2012 r. 

Ogłoszenie z dnia 28-11-2012 r. o udzieleniu zamówienia

 

117.

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę 3 samochodów  terenowych oraz 3 łodzi patrolowych na potrzeby Państwowej Straży Rybackiej w Lublinie, prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego

dokumentacja

30-08-2012 r.

10-10.2012 r. 

Ogłoszenie z dnia

10-10-2012 r.

o udzieleniu zamówienia

 

116.

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie remontu budynków oraz placu na terenie bazy transportowej Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego w Lublinie przy ul. Wojciechowskiej 1, prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego.

dokumentacja

08-08-2012 r.

20-09-2012 r.

Ogłoszenie z dnia

20-09-2012 r

o udzieleniu zamówienia

 

115.

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie remontu korytarzy parteru i II piętra w budynku Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego w Lublinie przy ul. Spokojnej 4.

dokumentacja

03-08-2012 r.

5-10-2012 r. 

Ogłoszenie z dnia

5-10-2012 r.

o udzieleniu zamówienia

 

114.

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na przebudowę węzła cieplnego wymiennikowego w budynku przy ul. Czechowskiej 15.

dokumentacja

27-07-2012 r.

19-09-2012 r.

Ogłoszenie z dnia

10-09-2012 r.

o udzieleniu zamówienia

 

113.

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę sprzętu komputerowego i oprogramowania na potrzeby Wydziału Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców LUW w Lublinie.

dokumentacja

30-04-2012 r.

24-05-2012 r.

Ogłoszenie z dnia

1-06-2012 r.

o udzieleniu zamówienia

 

112.

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę sprzętu komputerowego i oprogramowania na potrzeby Wydziału Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców LUW w Lublinie.

dokumentacja

19-04-2012 r.

 

Ogłoszenie z dnia

19-04-2012 r.

o zamówieniu

Informacja o unieważnieniu postępowania

111.

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę sprzętu komputerowego i wyposażenia sieciowego na potrzeby Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego w Lublinie.

dokumentacja

17-04-2012 r.

5-06-2012 r.

Ogłoszenie z dnia

8-06-2012 r.

o udzieleniu zamówienia

 

110.

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę oprogramowania biurowego i systemowego na potrzeby Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego w Lublinie, prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego.

dokumentacja

17-04-2012 r.

1-06-2012 r.

Ogłoszenie z dnia

1-06-2012 r.

o udzieleniu zamówienia

 

109.

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę materiałów biurowych w 2012 r. dla Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego w Lublinie, prowadzone w trybie zapytania o cenę.

dokumentacja

29-02-2012 r.

21-03-2012 r.

Ogłoszenie z dnia 21-03-2012 r.

o udzieleniu zamówienia

 

108.

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę bonów towarowych przeznaczonych dla pracowników Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego w Lublinie, prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego.

dokumentacja

29-02-2012 r.

22-03-2012 r.

Ogłoszenie z dnia

22-03-2012 r.

o udzieleniu zamówienia

 

107.

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na świadczenie usługi outsourcingowej zapewniającej kompletną infrastrukturę sprzętowo - programową dla potrzeb przetwarzania systemu informatycznego Wojewódzki Zbiór Meldunkowy.

dokumentacja

12-01-2012 r.

1-02-2012 r.

Ogłoszenie z dnia

1-02-2012 r.

o udzieleniu zamówienia

 

106.

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym dla przesyłek o wadze powyżej 50 g, na potrzeby Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego w Lublinie oraz Delegatur, prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego.

dokumentacja

9-11-2011 r.

8-12-2011 r.

Ogłoszenie z dnia

8-12-2011 r.

o udzieleniu zamówienia

 

105.

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę bonów towarowych przeznaczonych dla pracowników Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego w Lublinie prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego.

dokumentacja

8-11-2011 r.

2-12-2011 r.

Ogłoszenie z dnia

2-12-2011 r.

o udzieleniu zamówienia

 

104.

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę sprzętu komputerowego i wyposażenia sieciowego na potrzeby Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego w Lublinie.

dokumentacja

4-11-2011 r.

29-12-2011 r.

Ogłoszenie z dnia

29-12-2011 r.

o udzieleniu zamówienia

 

103.

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na usługi dozoru obiektu Delegatury Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białej Podlaskiej, prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego.

dokumentacja

25-10-2011 r.

1-12-2011 r.

Ogłoszenie z dnia

1-12-2011 r.

o udzieleniu zamówienia

 

102.

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę oprogramowania specjalistycznego - biurowego i systemowego (serwery oraz bazy danych i licencje dostępowe) na potrzeby Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego w Lublinie.

dokumentacja

19-10-2011 r.

2-01-2012 r.

Ogłoszenie z dnia

2-01-2012 r.

o udzieleniu zamówienia

 

101.

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę sprzętu komputerowego i wyposażenia sieciowego na potrzeby Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego w Lublinie

dokumentacja

19-10-2011 r.

29-12-2011 r.

Ogłoszenie z dnia

29-12-2011 r.

o udzieleniu zamówienia

 

100.

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym dla przesyłek o wadze powyżej 50 g , na potrzeby Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego w Lublinie oraz Delegatur, prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego.

dokumentacja

18-10-2011 r.

 

Ogłoszenie z dnia

18-10-2011 r.

o zamówieniu

Informacja o unieważnieniu

postępowania

99.

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na usługę wywozu odpadów komunalnych z nieruchomości Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego w Lublinie oraz Delegatur w Białej Podlaskiej, Chełmie i Zamościu, prowadzone w trybie przetargu
nieograniczonego.

dokumentacja

7-10-2011 r.

14-11-2011 r.

Ogłoszenie z dnia

14-11-2011 r.

o udzieleniu zamówienia

 

98.

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na usługi dozoru obiektów Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego w Lublinie, prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego.

dokumentacja

20-09-2011 r.

26-10-2011 r.

Ogłoszenie z dnia

26-10-2011 r.

o udzieleniu zamówienia

 

97.

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na zakup energii elektrycznej z sieci elektroenergetycznej dla obiektów Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego w Lublinie, prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego.

dokumentacja

7-09-2011 r.

11-01-2012 r.

Ogłoszenie z dnia

11-01-2012 r.

o udzieleniu zamówienia

 

96.

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę i uruchomienie zestawu wirtualizacyjnego na potrzeby Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego w Lublinie.

dokumentacja

10-08-2011 r.

30-09-2011 r.

Ogłoszenie z dnia

30-09-2011 r.

o udzieleniu zamówienia

 

95.

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę materiałów biurowych w 2011 roku dla Wydziału Certyfikacji i Funduszy Europejskich Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego w Lublinie, prowadzonym w trybie zapytania o cenę.

dokumentacja

25-07-2011 r.

3-08-2011 r.

Ogłoszenie z dnia

3-08-2011 r.

o udzieleniu zamówienia

 

94.

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę i uruchomienie zestawu wirtualizacyjnego na potrzeby Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego w Lublinie.

dokumentacja

22-07-2011 r. 

 

Ogłoszenie z dnia

22-07-2011 r.

o zamówieniu 

Informacja

o unieważnieniu postępowania

93

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na publikację ogłoszeń prasowych na potrzeby Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego w Lublinie

dokumentacja

15-07-2011 r.

 

Ogłoszenie z dnia
15-07-2011 r.
o zamówieniu

Informacja

o wyborze oferty

92

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie przebudowy budynku administracyjno - biurowego Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego w Lublinie, przy ul. Czechowskiej 15 - Etap I.

dokumentacja

14-07-2011 r.

 

Ogłoszenie z dnia

14-07-2011 r.

o zamówieniu

Informacja

o wyborze oferty

91.

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na zakup paliw płynnych w systemie kart flotowych-bezgotówkowych na potrzeby Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego w Lublinie, prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego.

dokumentacja

13-07-2011 r.

5-09-2011 r. 

Ogłoszenie z dnia

5-09-2011 r.

o udzieleniu zamówienia

 

90.

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie przebudowy budynku administracyjno - biurowego Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego w Lublinie, przy ul. Czechowskiej 15 - Etap I.

dokumentacja

22-06-2011 r.

 

Ogłoszenie z dnia

22-06-2011 r.

o zamówieniu

 

Ogłoszenie

o unieważnieniu

 postępowania

 

89.

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę sprzętu
komputerowego wraz z oprogramowaniem na potrzeby Wydziału Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego w Lublinie, prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego.

dokumentacja

14-04-2011 r.

3-06-2011 r.

Ogłoszenie z dnia

3-06-2011 r.

o udzieleniu zamówienia

 

88.

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na usługi biegłych - rzeczoznawców majątkowych w zakresie wyceny dla celów ustalenia odszkodowań za nieruchomości objęte decyzjami o udzielenie zezwolenia na realizację inwestycji drogowych, kolejowych oraz lotniska użytku publicznego.

dokumentacja

13-04-2011 r.

 

Ogłoszenie z dnia

7-07-2011 r.
o udzieleniu zamówienia

 

87.

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę bonów towarowych przeznaczonych dla pracowników Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego w Lublinie, prowadzone w trybie przetargu
nieograniczonego.

dokumentacja

14-03-2011 r.

7-04-2011 r.

Ogłoszenie z dnia

7-04-2011 r.

o udzieleniu zamówienia

 

86.

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę materiałów biurowych w 2011 r. dla Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego w Lublinie, prowadzone w trybie zapytania o cenę.

dokumentacja

11-02-2011 r.

8-03-2011 r.

Ogłoszenie z dnia

8-03-2011 r.

o udzieleniu zamówienia

 

85.

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę materiałów biurowych w 2010 r. dla Wydziału Certyfikacji i Funduszy Europejskich LUW w Lublinie, prowadzone w trybie zapytania o cenę.

dokumentacja

30-11-2010 r.

17-12-2010 r.

Ogłoszenie z dnia

17-12-2010 r.

o udzieleniu zamówienia

 

84.

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na usługę wywozu odpadów
komunalnych z nieruchomości Delegatur Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego w
Białej Podlaskiej, Chełmie i Zamościu, prowadzone w trybie przetargu
nieograniczonego.

dokumentacja

22-11-2010 r.

15-12-2010 r.

Ogłoszenie z dnia

15-12-2010 r.

o udzieleniu zamówienia

 

83.

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na świadczenie usług
pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym dla przesyłek o wadze powyżej
50 g, na potrzeby Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego w Lublinie oraz delegatur, prowadzone w trybie przetargu
nieograniczonego.

dokumentacja

18-11-2010 r.

21-12-2010 r.

Ogłoszenie z dnia

21-12-2010 r.

o udzieleniu zamówienia

 

82.

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę bonów towarowych przeznaczonych dla pracowników Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego w Lublinie.

dokumentacja

10-11-2010 r.

14-12-2010 r.

Ogłoszenie z dnia

14-12-2010 r.

o udzieleniu zamówienia

 

81.

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na zakup energii elektrycznej z sieci elektroenergetycznej dla obiektów Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego w Lublinie

dokumentacja

3-11-2010 r.

 

Ogłoszenie z dnia

3-11-2010 r.

o zamówieniu

 

Ogłoszenie z dnia

2-12-2010 r.

o zmianie ogłoszenia

 

Ogłoszenie z dnia

9-12-2010 r.

o zmianie ogłoszenia

 

Informacja o wpłynięciu wniosków o wyjaśnienie treści SIWZ

 

Informacja o modyfikacji SIWZ

 

Zmodyfikowany formularz ofertowy

 

 

Informacja o wyborze oferty

80.

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na usługę druku (łącznie ze
składem i przekazaniem wydrukowanych egzemplarzy do odbiorców) Dziennika
Urzędowego Województwa Lubelskiego, prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego.

dokumentacja

3-11-2010 r.

21-12-2010 r.

Ogłoszenie z dnia

21-12-2010 r.

o udzieleniu zamówienia

 

79.

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na usługi telefonii
stacjonarnej świadczone na rzecz  Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego w Lublinie
oraz delegatur, prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego.

dokumentacja

29-10-2010 r.

16-12-2010 r.

Ogłoszenie z dnia

16-12-2010 r.

o udzieleniu zamówienia

 

78.

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na usługę wywozu odpadów
komunalnych z nieruchomości.  Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego w Lublinie
oraz Delegatur, prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego.

dokumentacja

27-10-2010 r.

24-11-2010 r.

Ogłoszenie z dnia

24-11-2010 r.

o udzieleniu zamówienia

 

77.

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę sprzętu komputerowego i oprogramowania na potrzeby Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego w Lublinie, prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego.

dokumentacja

11-10-2010 r.

4-11-2010 r.

Ogłoszenie z dnia

5-11-2010 r.

o udzieleniu zamówienia

 

76.

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na zakup paliw płynnych w
systemie kart flotowych-bezgotówkowych w 2011r. na potrzeby Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego w Lublinie, prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego.

dokumentacja

29-09-2010 r.

09-11-2010 r.

Ogłoszenie z dnia

09-11-2010 r.

o udzieleniu zamówienia

 

75.

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na usługi dozoru obiektów
Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego w Lublinie, prowadzone w trybie przetargu
nieograniczonego.

dokumentacja

16-09-2010 r.

22-11-2010 r.

Ogłoszenie z dnia

22-11-2010 r.

o udzieleniu zamówienia

 

74.

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na usługi restauracyjne w Ośrodku Wypoczynkowym Słowianka w Darłówku

 

dokumentacja

10-05-2010 r.

 

Ogłoszenie z dnia

10-05-2010 r.

o zamówieniu

Ogłoszenie z dnia

12-05-2010 r.

o zmianie ogłoszenia

 

Informacja

o wyborze oferty

 

Informacja

o unieważnieniu postępowania

73.

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na usługi restauracyjne w Ośrodku Wypoczynkowym Słowianka w Darłówku

dokumentacja

16-04-2010 r.

29-04-2010 r.

Ogłoszenie z dnia

16-04-2010 r.

o zamówieniu

Unieważnienie postępowania

72.

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na usługi biegłych rzeczoznawców majątkowych w zakresie szacowania do celów ustalenia wartości nieruchomości objętych decyzjami o udzieleniu zezwolenia na realizację inwestycji drogowych, kolejowych oraz lotniska użytku publicznego.

dokumentacja

17-03-2010 r.

28 czerwca 2010 r.

Ogłoszenie z dnia

28-06-2010 r.

o udzieleniu zamówienia

 

71.

Postępowanie o udzielenie zamówienia
publicznego na dostawę bonów towarowych przeznaczonych dla pracowników Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego w Lublinie, prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego

dokumentacja

25-02-2010 r.

24-03-2010 r.

Ogłoszenie z dnia

24-03-2010 r.

o udzieleniu zamówienia

 

70.

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę materiałów biurowych w 2010 r. dla Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego w Lublinie,
prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego.

 

dokumentacja

12-02-2010 r.

18-03-2010 r.

Ogłoszenie z dnia

18-03-2010 r.

o udzieleniu zamówienia

 

69.

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę 2 fabrycznie nowych samochodów osobowych na potrzeby Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego w Lublinie, prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego

dokumentacja

8-02-2010 r.

5-03-2010 r.

Ogłoszenie z dnia

5-03-2010 r.

o udzieleniu zamówienia

 

 

2010

68.

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na usługi biegłych rzeczoznawców majątkowych w zakresie szacowania do celów ustalenia wartości nieruchomości objętych decyzją w sprawie zezwolenia na realizację inwestycji drogowej polegającej na rozbudowie drogi wojewódzkiej nr 829 Łucka - Łęczna - Biskupice - 420 działek, prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego.

dokumentacja

16-12-2009 r.

16-02-2010 r.

Ogłoszenie z dnia

16-02-2010 r.

o udzieleniu zamówienia

2009

67.

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego (podzielone na 3 zadania) na usługi biegłych rzeczoznawców majątkowych w zakresie szacowania do celów ustalenia wartości nieruchomości, objętych decyzjami: o udzieleniu zezwolenia na realizację inwestycji polegającej na przebudowie skrzyżowania w Lublinie
(Al. Zygmuntowskie), o ustaleniu lokalizacji drogi ekspresowej S12/S17/S19 (węzły Dąbrowica- Lubartów), o ustaleniu lokalizacji inwestycji polegającej na przebudowie linii kolejowej E-20 (Biała Podlaska - Terespol - granica państwa), prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego.

dokumentacja

15-12-2009 r.

 

Ogłoszenie z dnia

15-12-2009 r.

o zamówieniu

Unieważnienie postępowania

66.

Postępowanie o udzielenie zamówienia
publicznego na dostawę bonów towarowych przeznaczonych dla pracowników,
emerytów i rencistów Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego w Lublinie, prowadzone
w trybie przetargu nieograniczonego.

dokumentacja

12-11-2009 r.

8-12-2009 r.

Ogłoszenie z dnia

8-12-2009 r.

o udzieleniu zamówienia

 

65.

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę sprzętu komputerowego na potrzeby Wydziału Certyfikacji i Funduszy Europejskich LUW
w Lublinie, prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego.

dokumentacja

6-11-2009 r.

3-12-2009 r.

Ogłoszenie z dnia

3-12-2009 r.

o udzieleniu zamówienia

 

64.

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego przeprowadzonego w trybie zapytania o cenę na usługi biegłych rzeczoznawców majątkowych w zakresie szacowania do celów ustalenia wartości nieruchomości objętych decyzją o ustaleniu lokalizacji inwestycji polegającej na rozbudowie drogi wojewódzkiej Bychawa-Kębłów-194 działki.

dokumentacja

2-10-2009 r.

30-10-2009 r.

Ogłoszenie z dnia

30-10-2009 r.

o udzieleniu zamówienia

 

63.

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę sprzętu komputerowego i oprogramowania na potrzeby Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego w Lublinie, prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego.

dokumentacja

26-08-2009 r.

20-10-2009 r.

Ogłoszenie z dnia

20-10-2009 r.

o udzieleniu zamówienia

 

62.

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na usługi biegłych rzeczoznawców majątkowych w zakresie szacowania do celów ustalenia wartości nieruchomości objętych decyzją Wojewody Lubelskiego z dnia 30 sierpnia 2005r. znak:RR.II.7045-3/10/05 o ustaleniu lokalizacji drogi ekspresowej S-19 Białystok-Lublin-Rzeszów na terenie gminy Konopnica, na odcinku od granicy z gminą Jastków do włączenia do istniejącej drogi krajowej Nr 19 w obrębie geodezyjnym Tereszyn - 14 działek.

dokumentacja

06-08-2009 r.

14-09-2009 r.

Ogłoszenie z dnia

14-09-2009 r.

o udzieleniu zamówienia

 

61.

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na usługi biegłych rzeczoznawców majątkowych w zakresie szacowania do celów ustalenia wartości nieruchomości objętych decyzją Wojewody Lubelskiego Nr IF.II.TG.7047/42/08 z dnia 21 października 2008 r. o ustaleniu lokalizacji inwestycji polegającej na rozbudowie drogi wojewódzkiej Nr 808 Łuków - Serokomla - Kock na odcinku od km 0+039 do km 6+000 oraz km 20+100 do km 25+142,25 - 100 działek, przeprowadzone w trybie zapytania o cenę.

dokumentacja

25-06-2009 r.

05-08-2009 r.

Ogłoszenie z dnia

29-07-2009 r.

o udzieleniu zamówienia

 

60.

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na usługi biegłych rzeczoznawców majątkowych w zakresie szacowania do celów ustalenia wartości nieruchomości, objętych decyzją Wojewody Lubelskiego z dnia 30 sierpnia 2005 roku znak:RR.II.7045-3/10/05 o ustaleniu lokalizacji drogi ekspresowej S-19 Białystok-Lublin-Rzeszów na terenie gminy Konopnica, na odcinku od granicy z gminą Jastków do włączenia do istniejącej drogi krajowej Nr 19 w obrębie geodezyjnym Tereszyn przeprowadzone w trybie zapytania o cenę

dokumentacja

10-07-2009 r.

23-07-2009 r.

 

Unieważnienie

postępowania

59.

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę wyposażenia i materiałów biurowych w 2009 r. dla Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego w Lublinie, prowadzone w trybie zapytania o cenę.

dokumentacja

28-05-2009 r.

18-06-2009 r.

Ogłoszenie z dnia

19-06-2009 r.

o udzieleniu zamówienia

 

58.

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na usługi biegłych rzeczoznawców majątkowych w zakresie szacowania do celów ustalenia wartości nieruchomości objętych decyzjami o ustaleniu lokalizacji inwestycji polegającej na rozbudowie drogi krajowej Lublin - Włodawa na odcinku Łęczna - Włodawa oraz przebudowie drogi krajowej Lublin - Cyców Włodawa - 130 działek

dokumentacja

22-04-2009 r.

16-07-2009 r.

Ogłoszenie z dnia

16-07-2009 r.

o udzieleniu zamówienia

 

57.

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na usługi biegłych rzeczoznawców majątkowych w zakresie szacowania do celów ustalenia wartości nieruchomości, objętych decyzją o ustaleniu lokalizacji inwestycji polegającej na rozbudowie skrzyżowania ulic: Skowieszyńska-Zielona-Głęboka w Puławach, w ciągu drogi wojewódzkiej nr 824 Żyrzyn-Puławy-Opole Lubelskie-Józefów-Annopol, prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego.

dokumentacja

01-04-2009 r.

29-04-2009 r.

Ogłoszenie z dnia

29-04-2009 r.

o udzieleniu zamówienia

 

56.

Postępowanie o udzielenie zamówienia

publicznego na ,usługi biegłych rzeczoznawców majątkowych w zakresie szacowania do celów ustalenia wartości nieruchomości, objętych decyzją o ustaleniu lokalizacji drogi ekspresowej S12/S17/S19 na odcinku od węzła "Dąbrowica" do węzła "Lubartów" (włącznie), prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego.

dokumentacja

31-03-2009 r.

27-04-2009 r.

Ogłoszenie z dnia

 28-04-2009 r.

o udzieleniu zamówienia

 

55.

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę materiałów biurowych w 2009 r. dla Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego w Lublinie, prowadzone w trybie zapytania o cenę.

dokumentacja

26-01-2009 r.

20-02-2009 r.

Ogłoszenie z dnia

23-02-2009 r.

o udzieleniu zamówienia

 

54.

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na usługi biegłych rzeczoznawców majątkowych w zakresie szacowania do celów ustalenia wartości nieruchomości objętych decyzjami o ustaleniu lokalizacji drogi ekspresowej na odcinkach od węzła Lubartów do węzła Witosa włącznie, od węzła Dąbrowica do granicy z gminą Konopnica, od węzła Dąbrowica do węzła Lubartów włącznie oraz od węzła Lubartów do granicy miasta Lublina - 22 działki

dokumentacja

16-02-2009 r.

03-04-2009 r.

Ogłoszenie z dnia

03-04-2009 r.

o udzieleniu zamówienia

 

53.

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na usługi biegłych rzeczoznawców majątkowych w zakresie szacowania do celów ustalenia wartości nieruchomości objętych decyzjami o ustaleniu lokalizacji drogi ekspresowej na odcinkach od węzła Lubartów do węzła Witosa włącznie, od węzła Dąbrowica do granicy z gminą Konopnica, od węzła Dąbrowica do węzła Lubartów włącznie oraz od węzła Lubartów do granicy miasta Lublina - 22 działki

dokumentacja

30-01-2009 r.

05-02-2009 r.

Ogłoszenie z dnia

30-01-2009 r.

o wszczęciu postępowania

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia

 

Unieważnienie postępowania

52.

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na usługi biegłych rzeczoznawców majątkowych w zakresie szacowania do celów ustalenia wartości nieruchomości objętych decyzją Wojewody Lubelskiego o ustaleniu lokalizacji drogi ekspresowej Białystok - Lublin - Rzeszów na terenie gminy Konopnica na odcinku od granicy z gminą Jastków do włączenia do istniejącej drogi krajowej Nr 19 w obrębie geodezyjnym Tereszyn - 32 działki

dokumentacja

30-01-2009 r.

03-04-2009 r.

Ogłoszenie z dnia

03-04-2009 r.

o udzieleniu zamówienia

2009

51.

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na usługi biegłych rzeczoznawców majątkowych w zakresie szacowania do celów ustalenia wartości nieruchomości objętych decyzją o ustaleniu lokalizacji drogi dla budowy obwodnicy miasta Kock w ciągu drogi krajowej S - 19 Siemiatycze - Lublin - Nisko, prowadzone w trybie zapytania o cenę.

dokumentacja

24-11-2008 r.

12-12-2008 r.

Ogłoszenie z dnia

12-12-2008 r.

o udzieleniu zamówienia

2008

50.

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na usługi biegłych rzeczoznawców majątkowych w zakresie szacowania do celów ustalenia wartości nieruchomości objętych decyzją o ustaleniu lokalizacji dróg ekspresowych na odcinku od węzła Dąbrowica do węzła Lubartów, odcinku od węzła Dąbrowica do granicy z gminą Konopnica, odcinku od granicy gminy Jastków do włączenia do istniejącej drogi krajowej nr 19 w obr. Tereszyn oraz na odcinku obwodnicy m. Lublina od węzła Lubartów do węzła Witosa.

dokumentacja

09-12-2008 r.

17-12-2008 r.

Ogłoszenie z dnia

09-12-2008 r.

o wszczęciu postępowania

Wynik postępowania

49.

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na usługi biegłych rzeczoznawców majątkowych w zakresie szacowania do celów ustalenia wartości nieruchomości objętych decyzją o ustaleniu lokalizacji inwestycji polegającej na rozbudowie drogi krajowej w miejscowości Bogucin, przebudowie mostu przez rzekę Biała Łada w miejscowości Wola Radzięcka oraz rozbudowie drogi wojewódzkiej na terenie gminy Siedliszcze prowadzone w trybie zapytania o cenę.

dokumentacja

20-11-2008 r.

15-12-2008 r.

Ogłoszenie z dnia

15-12-2008 r

o udzieleniu zamówienia

 

48.

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę bonów towarowych przeznaczonych dla pracowników, emerytów i rencistów Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego w Lublinie, prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego.

dokumentacja

17-11-2008 r.

05-12-2008 r.

Ogłoszenie z dnia

 05-12-2008 r.

 o udzieleniu zamówienia

 

47.

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na usługi biegłych rzeczoznawców majątkowych w zakresie szacowania do celów ustalenia wartości nieruchomości objętych decyzją Wojewody Lubelskiego z dnia 30 czerwca 2008 r. znak IF.II/TG/7047/11/08 o ustaleniu lokalizacji inwestycji polegającej na rozbudowie drogi krajowej Nr 17 na odcinku obwodnicy miasta Krasnystaw od km 139+676 do km 145+100, z wyłączeniem przebudowy w km 143+213 drogi krajowej nr 17, skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 842 w m. Krasnystaw wraz z dojazdami.

dokumentacja

13-11-2008 r.

15-12-2008 r.

Ogłoszenie z dnia

15-12-2008 r

o udzieleniu zamówienia

 

46.

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na usługi biegłych rzeczoznawców majątkowych w zakresie szacowania do celów
ustalenia wartości nieruchomości objętych decyzją o ustaleniu lokalizacji inwestycji polegającej na budowie obwodnicy miasta Kraśnik w ciągu dróg krajowych nr 19 Suwałki - Rzeszów i nr 74 Kielce - Kraśnik, prowadzone w trybie zapytania o cenę.

dokumentacja

21-10-2008 r.

12-11-2008 r.

Ogłoszenie z dnia

12-11-2008 r.

o udzieleniu zamówienia

 

45.

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na usługi biegłych rzeczoznawców majątkowych w zakresie szacowania do celów ustalenia wartości nieruchomości objętych decyzją o ustaleniu lokalizacji inwestycji polegającej na rozbudowie drogi krajowej nr 48, odcinek Moszczanka - Kock cd., prowadzone w trybie zapytania o cenę.

dokumentacja

20-10-2008 r.

07-10-2008 r.

Ogłoszenie z dnia

07-11-2008 r.

o udzieleniu zamówienia

 

44.

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na usługi biegłych rzeczoznawców majątkowych w zakresie szacowania do celów ustalenia wartości nieruchomości objętych decyzją o ustaleniu lokalizacji drogi ekspresowej na odcinku od węzła Dąbrowica do węzła do granicy z gminą Konopnica oraz na terenie gminy Konopnica na odcinku od granicy z gminą Jastków do włączenia do istniejącej drogi krajowej Nr 19 w obrębie geodezyjnym Tereszyn - 8 działek

dokumentacja

06-11-2008 r.

27-11-2008 r.

Ogłoszenie z dnia

06-11-2008 r.

o wszczęciu postępowania

Wynik postępowania

43.

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na usługi biegłych rzeczoznawców majątkowych w zakresie szacowania do celów ustalenia wartości nieruchomości objętych decyzją o ustaleniu lokalizacji drogi ekspresowej na odcinku od węzła Dąbrowica do węzła Lubartów, od węzła Dąbrowica do granicy z gminą Konopnica - 15 działek.

dokumentacja

06-11-2008 r.

27-11-2008 r.

Ogłoszenie z dnia

06-11-2008 r.

o wszczęciu postępowania

Wynik postępowania

42.

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na usługi biegłych rzeczoznawców majątkowych w zakresie szacowania do celów ustalenia wartości nieruchomości objętych decyzją o ustaleniu lokalizacji drogi ekspresowej na odcinku od węzła Dąbrowica do granicy z gminą Konopnica - 4 działki.

dokumentacja

06-11-2008 r.

27-11-2008 r.

Ogłoszenie z dnia

06-11-2008 r.

o wszczęciu postępowania

Wynik postępowania

41.

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na usługi telefonii stacjonarnej, świadczone na rzecz Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego w Lublinie oraz delegatur, prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego.

dokumentacja

31-10-2008 r.

05-12-2008 r.

Ogłoszenie z dnia

05-12-2008 r.

o udzieleniu zamówienia

 

40.

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na usługi biegłych rzeczoznawców majątkowych w zakresie szacowania do celów ustalenia wartości nieruchomości objętych decyzją o ustaleniu lokalizacji inwestycji polegającej na rozbudowie drogi krajowej nr 82 Lublin-Włodawa, prowadzone w trybie zapytania o cenę.

dokumentacja

01-10-2008 r.

27-10-2008 r.

Ogłoszenie z dnia

27-10-2007 r.

o udzieleniu zamówienia

 

39.

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na usługi biegłych rzeczoznawców majątkowych w zakresie szacowania do celów ustalenia wartości nieruchomości objętych decyzją o ustaleniu lokalizacji inwestycji polegającej na budowie mostu przez rzekę Wieprz na terenie gminy Firlej, w miejscowości Wola Skromowska, prowadzone w trybie zapytania o cenę.

dokumentacja

24-09-2008 r.

21-10-2008 r.

Ogłoszenie z dnia

23-10-2008 r.

o udzieleniu zamówienia

 

38.

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na usługi biegłych rzeczoznawców majątkowych w zakresie szacowania do celów ustalenia wartości nieruchomości objętych decyzją o ustaleniu lokalizacji inwestycji polegającej na rozbudowie drogi wojewódzkiej nr 849, Zamość-Jacnia-Józefów-Wola Obszańska, wraz z rozbudową skrzyżowania, prowadzone w trybie zapytania o cenę.

dokumentacja

22-09-2008 r.

17-10-2008 r.

Ogłoszenie z dnia

 20-10-2008 r.

 o udzieleniu zamówienia

 

37.

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na usługi biegłych rzeczoznawców majątkowych w zakresie szacowania do celów ustalenia wartości nieruchomości objętych decyzją o ustaleniu lokalizacji inwestycji polegającej na przebudowie mostu zlokalizowanego w ciągu drogi krajowej nr 82 Lublin - Cyców - Włodawa, od km 33+663,75 do km 33+755,25 wraz z budową objazdu i mostu objazdowego na czas robót (ZADANIE II), prowadzone w trybie zapytania o cenę.

dokumentacja

15-09-2008 r.

9-10-2008 r.

Ogłoszenie z dnia

9-10-2008 r.

o udzieleniu zamówienia

 

36.

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na usługi telefonii stacjonarnej świadczone na rzecz Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego w Lublinie oraz delegatur, prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego.

dokumentacja

8-10-2008 r.

28-10-2008 r.

Ogłoszenie z dnia

8-10-2008 r.

o wszczęciu postępowania

Wynik postępowania

35.

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na usługi biegłych rzeczoznawców majątkowych w zakresie szacowania do celów ustalenia wartości nieruchomości objętych decyzją o ustaleniu lokalizacji inwestycji polegającej na budowie chodnika przy drodze krajowej nr 76, Wilga-Garwolin- Stoczek Łukowski, prowadzone w trybie zapytania o cenę.

dokumentacja

21-08-2008 r.

18-09-2008 r.

Ogłoszenie z dnia

18-09-2008 r.

o udzieleniu zamówienia

 

34.

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na usługi biegłych rzeczoznawców majątkowych w zakresie szacowania do celów ustalenia wartości nieruchomości objętych decyzją o ustaleniu lokalizacji inwestycji polegającej na rozbudowie skrzyżowania drogi wojewódzkiej nr 857, Zaklików-Modliborzyce z drogą powiatową nr 2718, Trzydnik-Potoczek, prowadzone w trybie zapytania o cenę.

dokumentacja

21-08-2008 r.

15-09-2008 r.

Ogłoszenie z dnia

16.09.2008 r.

o udzieleniu zamówienia

 

33.

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na usługi biegłych rzeczoznawców majątkowych w zakresie szacowania do celów ustalenia wartości nieruchomości objętych decyzją o ustaleniu lokalizacji inwestycji polegającej na rozbudowie drogi krajowej nr 48, odcinek Moszczanka - Kock, prowadzone w trybie zapytania o cenę.

dokumentacja

21-08-2008 r.

15-09-2008 r.

Ogłoszenie z dnia

16.09.2008 r.

o udzieleniu zamówienia

 

32.

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na usługi biegłych rzeczoznawców majątkowych w zakresie szacowania do celów ustalenia wartości nieruchomości objętych decyzją o ustaleniu lokalizacji drogi ekspresowej na odcinku od węzła Dąbrowica do węzła do granicy z gminą Konopnica oraz na terenie gminy Konopnica na odcinku od granicy z gminą Jastków do włączenia do istniejącej drogi krajowej Nr 19 w obrębie geodezyjnym Tereszyn.

dokumentacja

05-09-2008 r.

18-09-2008 r.

 

Ogłoszenie z dnia

05-09-2008 r.

o wszczęciu postępowania

 

Wynik postępowania

31.

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na usługi biegłych rzeczoznawców majątkowych w zakresie szacowania do celów ustalenia wartości nieruchomości objętych decyzją o ustaleniu lokalizacji drogi ekspresowej na odcinku od węzła Dąbrowica do węzła Lubartów i od węzła Dąbrowica do granicy z gminą Konopnica.

dokumentacja

26-08-2008 r.

8-09-2008 r.

Ogłoszenie z dnia 26-08-2008 r. o wszczęciu postępowania

Wynik postępowania

30.

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na usługi biegłych rzeczoznawców majątkowych w zakresie szacowania do celów ustalenia wartości nieruchomości objętych decyzją o ustaleniu lokalizacji drogi ekspresowej na odcinku od węzła Dąbrowica do węzła Lubartów i od węzła Dąbrowica do granicy z gminą Konopnica.

dokumentacja

13-08-2008 r.

25-08-2008 r.

Ogłoszenie z dnia 13-08-2008 r. o wszczęciu postępowania

Wynik postępowania

29.

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie remontu elewacji i schodów zewnętrznych budynku Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego w Lublinie, przy ul. Spokojnej 4, prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego.

dokumentacja

05-08-2008 r.

12-09-2008 r.

Ogłoszenie z dnia 12-09-2008 r. o udzieleniu zamówienia

 

28.

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę 13 pakietów oprogramowania MS Office Pro 2007 Polish, licencji z prawem do korzystania z wersji MS Office Pro 2003 oraz
1 sztuki nośnika umożliwiającego zainstalowanie wersji MS Office Pro 2003 Polish dla komputerów będących własnością Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego w Lublinie, przy ul. Spokojnej 4 w trybie przetargu nieograniczonego.

dokumentacja

25-07-2008 r.

26-08-2008 r.

Ogłoszenie z dnia 26-08-2008 r. o udzieleniu zamówienia

 

27.

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie remontu elewacji i schodów zewnętrznych budynku Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego w Lublinie, przy ul. Spokojnej 4, prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego.

dokumentacja

01-07-2008 r.

05-08-2008 r.

Ogłoszenie z dnia 1-07-2008 r. o wszczęciu postępowania

Wynik postępowania

 

26.

 

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę sprzętu komputerowego i oprogramowania na potrzeby Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego w Lublinie, przy ul. Spokojnej 4.

dokumentacja

28-04-2008 r.

18-06-2008 r.

Ogłoszenie z dnia

18-06-2008 o udzieleniu zamówienia

 

25.

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na szerokopasmowy dostęp do internetu na potrzeby Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego
w Lublinie oraz Delegatur w Białej Podlaskiej, Chełmie i w Zamościu.

dokumentacja

23-04-2008 r.

21-05-2008 r.

Ogłoszenie z dnia

21-05-2008 r.

o udzieleniu zamówienia

 

24.

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę samochodu osobowo-terenowego, z napędem 4x4 (pickup) na potrzeby Państwowej Straży Rybackiej w Lublinie, prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego.

dokumentacja

11-04-2008 r.

09-05-2008 r.

Ogłoszenie z dnia

13-05-2008 r.
o udzieleniu zamówienia

 

23.

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę materiałów biurowych w 2008 r. dla Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego w Lublinie, prowadzone w trybie zapytania o cenę.

dokumentacja

21-01-2008 r.

19-02-2008 r.

Ogłoszenie z dnia

21-02-2008r.
o udzieleniu zamówienia

 

 

2008

22.

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę sprzętu komputerowego i oprogramowania na potrzeby Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego w Lublinie

dokumentacja

16-11-2007 r.

03-01-2008 r.

Ogłoszenie z 2008-01-03 o udzieleniu zamówienia

2007

21.

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę bonów towarowych, przeznaczonych dla pracowników, emerytów i rencistów

Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego w Lublinie, prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego.

dokumentacja

08-11-2007 r.

29-11-2007 r.

 

Ogłoszenie z 2007-11-29 o udzieleniu zamówienia

 

20.

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie odrębnych programów ochrony powietrza dla trzech stref w województwie lubelskim, prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego

dokumentacja

08-11-2007 r.

04-01-2008 r.

Ogłoszenie z 2008-01-04 o udzieleniu zamówienia

 

19.

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę sprzętu komputerowego dla Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego w Lublinie, prowadzone w trybie zapytania o cenę

dokumentacja

29-10-2007 r.

14-11-2007 r.

Ogłoszenie z 2007-11-21 o udzieleniu zamówienia

 

18.

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę 3 samochodów osobowych i 1 samochodu z napędem 4 x 4 pickup na potrzeby Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego w Lublinie oraz 1 samochodu osobowo - dostawczego na potrzeby Lubelskiego Zarządu Przejść Granicznych w Chełmie, prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego

dokumentacja

15-10-2007 r.

29-11-2007 r.

Ogłoszenie z 2007-11-20 o udzieleniu zamówienia – dot. Zadań Nr 2 oraz Nr 3

 

Ogłoszenie z 2007-11-29 o udzieleniu zamówienia – dot. Zadania Nr 1

 

17.

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę sprzętu komputerowego i oprogramowania na potrzeby Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego w Lublinie, prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego.

dokumentacja

03-07-2007 r.

21-09-2007 r.

Ogłoszenie z 2007-09-21 o udzieleniu zamówienia

 

16.

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę dwóch klaserów kartotecznych na potrzeby Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego w Lublinie, dla Wydziału Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców, prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego

dokumentacja

28-06-2007 r.

31-07-2007 r.

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

 

15.

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę dwóch agregatów prądotwórczych dla Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego w Lublinie, prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego.

dokumentacja

23-05-2007 r.

03-08-2007 r.

 

 

Ogłoszenie o zawarciu umowy

 

14.

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę sprzętu komputerowego i oprogramowania na potrzeby Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego w Lublinie, dla Wydziału Zarządzania Kryzysowego, prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego.

dokumentacja

09-05-2007 r.

31-05-2007 r.

 

13.

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę sprzętu komputerowego i oprogramowania na potrzeby Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego w Lublinie, dla Wydziału Zarządzania Kryzysowego, prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego.

dokumentacja

20-04-2007 r.

Zadanie A:

16-05-2007.

 

Zadanie B:

08-05-2007.

 

12.

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę materiałów biurowych w 2007r. dla Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego w Lublinie, prowadzone w trybie zapytania o cenę.

dokumentacja

25-01-2007 r.

13-02-2007 r.

 

11.

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę urządzeń technicznych na potrzeby serwerowni głównej Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego w Lublinie.

dokumentacja

30-01-2007 r.

08-03-2007 r.

2007

 

10.

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na ubezpieczenie komunikacyjne pojazdów samochodowych i przyczep będących własnością Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego w Lublinie oraz Delegatur LUW w Białej Podlaskiej, Chełmie i Zamościu.

dokumentacja

06-12-2006 r.

20-12-2006 r.

2006

 

9.

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę bonów towarowych, prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego.

dokumentacja

15-11-2006 r.

05-12-2006 r.

 

8.

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę i montaż mebli biurowych dla Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego
w Lublinie, prowadzone w trybie zapytania o cenę

dokumentacja

26-10-2006 r.

20-11-2006 r.

 

7.

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę jednego samochodu osobowo - terenowego z napędem 4 x 4 na potrzeby Państwowej Straży Rybackiej, prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego

dokumentacja

14-11-2006 r.

29-11-2006 r.

 

6.

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej dot. modernizacji serwerowni głównej Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego w Lublinie, prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego

dokumentacja

03-11-2006 r.

23-11-2006 r.

 

5.

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę sprzętu biurowego dla Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego w Lublinie, prowadzone w trybie zapytania o cenę

dokumentacja

13-09-2006 r.

06-10-2006 r.

 

4.

Wykonanie modernizacji systemu alarmowego Obrony Cywilnej w województwie.

dokumentacja

19-07-2006 r.

10-08-2006 r.

 

3.

Usługa dotycząca wykonania:

A) napraw i konserwacji 16 punktów alarmowych obrony cywilnej

B) napraw elektrycznych urządzeń włączających AM4/AM5 w naprawianych urządzeniach wymienionych w poz. A.

dokumentacja

06-07-2006 r.

28-07-2006 r.

 

2.

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę sprzętu komputerowego i oprogramowania na potrzeby Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego w Lublinie.

dokumentacja

04-07-2006 r.

10-10-2006 r.

 

1.

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę dwóch agregatów prądotwórczych o mocy 300-320 kW i 50-55 kW dla Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego w Lublinie.

dokumentacja

28-06-2006 r.

01-08-2006 r.