Np. 21.07.2024
Np. 21.07.2024
Data rozpoczęcia Nazwa postępowaniasortuj malejąco Data zakończenia
04.11.2016 Usługi telefonii stacjonarnej i dostępu do internetu na potrzeby Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego w Lublinie i Delegatur LUW w Białej Podlaskiej, Chełmie i Zamościu. 09.01.2017
16.10.2014 Usługi telefonii stacjonarnej i dostępu do internetu świadczone na rzecz Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego w Lublinie oraz delegatur. 08.12.2014
19.11.2013 Usługi telefonii stacjonarnej świadczone na rzecz Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego w Lublinie oraz delegatur 24.12.2013
15.06.2021 Wykonanie dostosowań do wymagań ppoż wraz z wykonaniem usługi konserwacji (w okresie gwarancji) w budynku LUW w Lublinie oraz w Chełmie 02.09.2021
05.05.2014 Wykonanie dostosowania budynku Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego w Lublinie przy ul. Lubomelskiej 1-3 do wymagań ppoż. – Etap I. 11.06.2014
06.03.2014 Wykonanie dostosowania budynku Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego w Lublinie przy ul. Lubomelskiej 1-3 do wymagań ppoż. - Etap I 04.04.2014
11.08.2015 Wykonanie dostosowania budynku Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego w Lublinie przy ul. Lubomelskiej 1-3 do wymagań ppoż. - Etap II. 13.10.2015
30.04.2015 Wykonanie dostosowania budynku Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego w Lublinie przy ul. Spokojnej 4 do wymagań ppoż. - Etap IV - Część 1. 30.06.2015
13.10.2015 Wykonanie dostosowania budynku Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego w Lublinie przy ul. Spokojnej 4 do wymagań ppoż. – Etap IV część 2. 31.12.2015
20.05.2014 Wykonanie przebudowy budynku administracyjno – biurowego Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego w Lublinie przy ul. Czechowskiej 15, etap II – zadanie 1 Termorenowacja budynku 12.06.2014

Strony

Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pod względem formalnym prowadzone są przez:

Lubelski Urząd Wojewódzki w Lublinie

Biuro Informatyki i Obsługi Urzędu, stanowisko do spraw zamówień publicznych:
tel. (0-81) 742 45 35
faks (0-81) 742 45 35
20-914 Lublin, ul. Spokojna 4,
pok. 66

Sekretariat Biura:
tel. (0-81) 742 45 71
faks (0-81) 742 45 73
20-914 Lublin, ul. Spokojna 4,
pok. 60