Np. 24.06.2024
Np. 24.06.2024
Data rozpoczęcia Nazwa postępowania Data zakończenia
12.05.2020 Budowa budynku Centrum Powiadamiania Ratunkowego oraz Dyspozytorni Medycznej w Lublinie przy ul. Wojciechowskiej 1 17.08.2020
08.11.2019 Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego dot. wykonania remontu pomieszczeń w budynku Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego w Lublinie przy ul. Lubomelskiej 1-3 05.12.2019
28.10.2019 Dostawa 3 agregatów pompowych na przyczepach dla Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego LUW w Lublinie 18.11.2019
29.08.2019 Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego dot. dostawy 3 łodzi płaskodennych na przyczepach dla Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego LUW w Lublinie 01.10.2019
26.08.2019 Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na budowę strukturalnej sieci komputerowej z zasilaniem dla potrzeb IV i V piętra oraz parteru w budynku Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego w Lublinie przy ul. Lubomelskiej 1-3 24.10.2019
22.08.2019 Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego dot. dostawy namiotów pneumatycznych na potrzeby Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego LUW w Lublinie 25.09.2019
05.06.2019 Wykonanie remontu stropu pod parkingiem nr 2 - prześwit pod budynkiem Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego w Lublinie przy ul. Lubomelskiej 1-3 24.09.2019
16.04.2019 Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę i montaż 2 dźwigów osobowych w budynku Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego w Lublinie przy ul. Lubomelskiej 1-3 10.06.2019
29.01.2019 Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzone w trybie zapytania o cenę na dostawę akcesoriów drukujących na potrzeby Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego w Lublinie w 2019 r. 13.02.2019
23.11.2018 Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na usługi społeczne dot. dozoru i ochrony fizycznej obiektów będących w trwałym zarządzie Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego w Lublinie 19.12.2018

Strony

Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pod względem formalnym prowadzone są przez:

Lubelski Urząd Wojewódzki w Lublinie

Biuro Informatyki i Obsługi Urzędu, stanowisko do spraw zamówień publicznych:
tel. (0-81) 742 45 35
faks (0-81) 742 45 35
20-914 Lublin, ul. Spokojna 4,
pok. 66

Sekretariat Biura:
tel. (0-81) 742 45 71
faks (0-81) 742 45 73
20-914 Lublin, ul. Spokojna 4,
pok. 60