Np. 21.07.2024
Np. 21.07.2024
Data rozpoczęcia Nazwa postępowania Data zakończeniasortuj malejąco
05.11.2014 Dostawa 2 fabrycznie nowych samochodów osobowych na potrzeby Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego w Lublinie. 24.11.2014
16.10.2014 Usługi telefonii stacjonarnej i dostępu do internetu świadczone na rzecz Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego w Lublinie oraz delegatur. 08.12.2014
14.11.2014 Dostawa zestawów komputerowych, notebooków oraz drukarek kodów kreskowych i skanerów na potrzeby Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego w Lublinie 17.12.2014
02.12.2014 Dostawa akcesoriów drukujących na potrzeby Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego w Lublinie 18.12.2014
17.12.2014 Dostawa materiałów biurowych oraz akcesoriów papierniczych na potrzeby Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego w Lublinie 05.01.2015
18.12.2014 Świadczenie usługi outsourcingowej zapewniającej kompletną infrastrukturę sprzętowo - programową dla potrzeb przetwarzania systemu informatycznego Wojewódzki Zbiór Meldunkowy 23.01.2015
14.05.2015 Dostawa drukarek, skanerów, urządzeń wielofunkcyjnych, skanerów linii papilarnych, oraz podzespołów i akcesoriów komputerowych na potrzeby Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego w Lublinie. 29.06.2015
30.04.2015 Wykonanie dostosowania budynku Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego w Lublinie przy ul. Spokojnej 4 do wymagań ppoż. - Etap IV - Część 1. 30.06.2015
17.06.2015 Dostawa i montaż dźwigu osobowego w budynku Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego w Lublinie, przy ul. Lubomelskiej 1-3 (szyb nr 2) wraz z serwisem pogwarancyjnym. 29.07.2015
17.06.2015 Wykonanie wentylacji mechanicznej w budynku Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego w Lublinie przy ul. Spokojnej 4 oraz rozbudowy węzła ciepłowniczego w budynku położonym przy ul. Lubomelskiej 1-3 w Lublinie - Etap I 29.07.2015

Strony

Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pod względem formalnym prowadzone są przez:

Lubelski Urząd Wojewódzki w Lublinie

Biuro Informatyki i Obsługi Urzędu, stanowisko do spraw zamówień publicznych:
tel. (0-81) 742 45 35
faks (0-81) 742 45 35
20-914 Lublin, ul. Spokojna 4,
pok. 66

Sekretariat Biura:
tel. (0-81) 742 45 71
faks (0-81) 742 45 73
20-914 Lublin, ul. Spokojna 4,
pok. 60