Np. 21.07.2024
Np. 21.07.2024
Data rozpoczęcia Nazwa postępowaniasortuj malejąco Data zakończenia
30.06.2016 Remont pomieszczeń w budynku Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego w Lublinie przy ul. Lubomelskiej 1-3 – Etap I (piętro I + antresola) 25.07.2016
05.11.2015 Świadczenie usług pocztowych na potrzeby Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego w Lublinie oraz Delegatur LUW 18.12.2015
02.03.2016 Świadczenie usług pocztowych na potrzeby Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego w Lublinie oraz Delegatur LUW. 30.03.2016
10.06.2016 Świadczenie usług pocztowych na potrzeby Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego w Lublinie oraz Delegatur LUW. 22.06.2016
13.07.2016 Świadczenie usług pocztowych na potrzeby Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego w Lublinie oraz Delegatur LUW. 05.08.2016
28.11.2016 Świadczenie usług pocztowych na rzecz Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego w Lublinie. 09.01.2017
18.12.2014 Świadczenie usługi outsourcingowej zapewniającej kompletną infrastrukturę sprzętowo - programową dla potrzeb przetwarzania systemu informatycznego Wojewódzki Zbiór Meldunkowy 23.01.2015
22.11.2013 Świadczenie usługi outsourcingowej zapewniającej kompletną infrastrukturę sprzętowo – programową dla potrzeb przetwarzania systemu informatycznego „Wojewódzki Zbiór Meldunkowy”. 10.01.2014
29.10.2021 Usługa dozoru i ochrony fizycznej obiektów będących w trwałym zarządzie Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego w Lublinie w 2022 i 2023 r. 07.02.2022
09.11.2015 Usługi dozoru i ochrony fizycznej obiektów będących w trwałym zarządzie Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego w Lublinie 20.01.2016

Strony

Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pod względem formalnym prowadzone są przez:

Lubelski Urząd Wojewódzki w Lublinie

Biuro Informatyki i Obsługi Urzędu, stanowisko do spraw zamówień publicznych:
tel. (0-81) 742 45 35
faks (0-81) 742 45 35
20-914 Lublin, ul. Spokojna 4,
pok. 66

Sekretariat Biura:
tel. (0-81) 742 45 71
faks (0-81) 742 45 73
20-914 Lublin, ul. Spokojna 4,
pok. 60