Np. 21.07.2024
Np. 21.07.2024
Data rozpoczęcia Nazwa postępowania Data zakończeniasortuj malejąco
21.09.2016 Budowa strukturalnej sieci komputerowej wraz z zasilaniem dla potrzeb Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego w Lublinie przy ul. Lubomelskiej 1-3 – piętro II 21.11.2016
12.12.2016 Dostawa akcesoriów drukujących na potrzeby Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego w Lublinie. 31.12.2016
04.07.2017 Wykonanie robót budowlanych, które obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu wykonanie dostosowania budynku Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego w Lublinie przy ul. Lubomelskiej 1-3 do wymagań ppoż. – Etap III 02.01.2017
04.11.2016 Usługi telefonii stacjonarnej i dostępu do internetu na potrzeby Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego w Lublinie i Delegatur LUW w Białej Podlaskiej, Chełmie i Zamościu. 09.01.2017
28.11.2016 Świadczenie usług pocztowych na rzecz Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego w Lublinie. 09.01.2017
07.04.2017 Wykonanie remontu pomieszczeń II piętra oraz pomieszczeń sanitarnych w budynku Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego w Lublinie przy ul. Lubomelskiej 1-3 – część I i część II 08.05.2017
09.06.2017 Wykonanie remontu pomieszczeń sanitarnych oraz adaptacji pomieszczeń biurowych na potrzeby zwiększenia liczby pomieszczeń sanitarnych i socjalnych w budynku Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego w Lublinie przy ul. Spokojnej 4 (etap II – pion B) 25.07.2017
31.07.2017 Dostawa zestawu do wirtualizacji na potrzeby Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego w Lublinie 29.12.2017
12.06.2017 Wykonanie robót budowlanych, które obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu wykonanie dostosowania budynku Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego w Lublinie przy ul. Lubomelskiej 1-3 do wymagań ppoż. – Etap III 02.01.2018
16.05.2018 Wykonanie remontu pomieszczeń sanitarnych oraz adaptacji pomieszczeń biurowych na potrzeby zwiększenia liczby pomieszczeń sanitarnych i socjalnych w budynku Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego w Lublinie przy ul. Spokojnej 4 (etap III – pion C) 20.06.2018

Strony

Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pod względem formalnym prowadzone są przez:

Lubelski Urząd Wojewódzki w Lublinie

Biuro Informatyki i Obsługi Urzędu, stanowisko do spraw zamówień publicznych:
tel. (0-81) 742 45 35
faks (0-81) 742 45 35
20-914 Lublin, ul. Spokojna 4,
pok. 66

Sekretariat Biura:
tel. (0-81) 742 45 71
faks (0-81) 742 45 73
20-914 Lublin, ul. Spokojna 4,
pok. 60