Np. 21.07.2024
Np. 21.07.2024
Data rozpoczęcia Nazwa postępowania Data zakończeniasortuj malejąco
08.07.2015 Wykonanie przebudowy I piętra budynku Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego w Lublinie przy ul. Czechowskiej 15 - etap II, zadanie 2 cz. 1. 26.08.2015
29.06.2015 Dostawa drukarek, skanerów, urządzeń wielofunkcyjnych, skanerów linii papilarnych, oraz podzespołów i akcesoriów komputerowych na potrzeby Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego w Lublinie 09.09.2015
11.08.2015 Wykonanie dostosowania budynku Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego w Lublinie przy ul. Lubomelskiej 1-3 do wymagań ppoż. - Etap II. 13.10.2015
09.09.2015 Dostawa zestawów komputerowych, notebooków, drukarki kodów kreskowych, czytnika kodów kreskowych oraz skanera na potrzeby Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego w Lublinie 13.10.2015
16.09.2015 Całodobowe usługi dozoru i ochrony fizycznej obiektów będących w trwałym zarządzie Lubelskiego UrzęduWojewódzkiego w Lublinie. 23.10.2015
16.10.2015 Dostawa drukarki kodów kreskowych, czytnika kodów kreskowych oraz skanera na potrzeby Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego w Lublinie 28.10.2015
23.09.2015 Dostawa zestawów komputerowych, notebooków, drukarki kodów kreskowych, czytnika kodów kreskowych oraz skanera na potrzeby Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego w Lublinie. 02.11.2015
05.11.2015 Świadczenie usług pocztowych na potrzeby Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego w Lublinie oraz Delegatur LUW 18.12.2015
13.11.2015 Dostawa akcesoriów drukujących na potrzeby Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego w Lublinie 31.12.2015
13.10.2015 Wykonanie dostosowania budynku Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego w Lublinie przy ul. Spokojnej 4 do wymagań ppoż. – Etap IV część 2. 31.12.2015

Strony

Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pod względem formalnym prowadzone są przez:

Lubelski Urząd Wojewódzki w Lublinie

Biuro Informatyki i Obsługi Urzędu, stanowisko do spraw zamówień publicznych:
tel. (0-81) 742 45 35
faks (0-81) 742 45 35
20-914 Lublin, ul. Spokojna 4,
pok. 66

Sekretariat Biura:
tel. (0-81) 742 45 71
faks (0-81) 742 45 73
20-914 Lublin, ul. Spokojna 4,
pok. 60