Dostawa sprzętu komputerowego na potrzeby LUW w Lublinie

Dostawa sprzętu komputerowego na potrzeby LUW w Lublinie (3 części):

  1.  21 szt. laptopów, 14 szt. komputerów oraz 23 szt. monitorów na potrzeby funkcjonowania skoncentrowanej Dyspozytorni Medycznej w Lublinie;
  2. 1 szt. laptopa na potrzeby Państwowej Straży Łowieckiej;
  3. 1 szt. laptopa na potrzeby Państwowej Straży Rybackiej.

1. W niniejszym postępowaniu komunikacja zamawiającego z wykonawcami odbywa się za pomocą środków komunikacji elektronicznej.
2. Pytania do SWZ należy zadawać za pośrednictwem platformy zakupowej zamawiającego przez link: https://zamowienia.lublin.uw.gov.pl. Instrukcja korzystania z systemu jest dostępna pod wyżej wskazanym adresem.
4. Oferta wraz z załącznikami musi być złożona w postaci elektronicznej w systemie informatycznym dostępnym pod adresem https://zamowienia.lublin.uw.gov.pl.

 

Dokumenty wyboru w załączeniu.

 

Data rozpoczęcia: 
08.06.2021
Data zakończenia: 
18.08.2021
Dokumentacja: 
ZałącznikWielkość
PDF icon Informacja z otwarcia ofert.pdf83.36 KB

Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pod względem formalnym prowadzone są przez:

Lubelski Urząd Wojewódzki w Lublinie

Biuro Informatyki i Obsługi Urzędu, stanowisko do spraw zamówień publicznych:
tel. (0-81) 742 45 35
faks (0-81) 742 45 35
20-914 Lublin, ul. Spokojna 4,
pok. 66

Sekretariat Biura:
tel. (0-81) 742 45 71
faks (0-81) 742 45 73
20-914 Lublin, ul. Spokojna 4,
pok. 60