Dostawa sprzętu biurowego na potrzeby Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego w Lublinie

strona prowadzonego postępowania : https://zamowienia.lublin.uw.gov.pl/

 

termin składania ofert: 2021-12-07 09:00

Data rozpoczęcia: 
29.11.2021
Data zakończenia: 
01.02.2022

Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pod względem formalnym prowadzone są przez:

Lubelski Urząd Wojewódzki w Lublinie

Biuro Informatyki i Obsługi Urzędu, stanowisko do spraw zamówień publicznych:
tel. (0-81) 742 45 35
faks (0-81) 742 45 35
20-914 Lublin, ul. Spokojna 4,
pok. 66

Sekretariat Biura:
tel. (0-81) 742 45 71
faks (0-81) 742 45 73
20-914 Lublin, ul. Spokojna 4,
pok. 60