Dostawa laptopów z oprogramowaniem na potrzeby Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego w Lublinie

Przedmiot zamówienia obejmuje:

Dostawę laptopów wraz z oprogramowaniem  na potrzeby LUW w Lublinie (2 części):

  1. W ramach cz. 1: 4 szt. laptopów na potrzeby specjalistycznych administratorów wojewódzkich SWD PRM;
  2. W ramach cz. 2: 1 szt. laptopa na potrzeby Wydziału Polityki Społecznej LUW;

 

Szczegółowe wymagania określają załączniki nr 1 do SWZ (opis przedmiotu zamówienia dla każdej z części).

Dokumenty zamówienia oraz zbieranie ofert odbywa się pod adresem:

https://zamowienia.lublin.uw.gov.pl/pn/luw/demand/notice/public/41045/de...

 

Termin składania ofert: 15.10.2021 r., o godz.: 9:00

Otwarcie złożonych ofert w systemie nastąpi w dniu 2021-10-15 9:05

Data rozpoczęcia: 
05.10.2021
Data zakończenia: 
04.11.2021
Informacja z otwarcia ofert: 
ZałącznikWielkość
PDF icon informacja z otwarcia ofert.pdf79.07 KB

Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pod względem formalnym prowadzone są przez:

Lubelski Urząd Wojewódzki w Lublinie

Biuro Informatyki i Obsługi Urzędu, stanowisko do spraw zamówień publicznych:
tel. (0-81) 742 45 35
faks (0-81) 742 45 35
20-914 Lublin, ul. Spokojna 4,
pok. 66

Sekretariat Biura:
tel. (0-81) 742 45 71
faks (0-81) 742 45 73
20-914 Lublin, ul. Spokojna 4,
pok. 60