Dostawa akcesoriów drukujących dla LUW w Lublinie

Data rozpoczęcia: 
05.03.2018
Data zakończenia: 
19.07.2018
Informacja z otwarcia ofert: 
ZałącznikWielkość
PDF icon Protokół z otwarcia ofert571.36 KB

Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pod względem formalnym prowadzone są przez:

Lubelski Urząd Wojewódzki w Lublinie

Biuro Informatyki i Obsługi Urzędu, stanowisko do spraw zamówień publicznych:
tel. (0-81) 742 45 35
faks (0-81) 742 45 35
20-914 Lublin, ul. Spokojna 4,
pok. 66

Sekretariat Biura:
tel. (0-81) 742 45 71
faks (0-81) 742 45 73
20-914 Lublin, ul. Spokojna 4,
pok. 60